ایران

هتل‌های ایران

دپارتمان فرانت آفیس هتل مرکز عصبی هتل در نظر گرفته می‌شود و این بخش اولین تماس میهمانان هتل است. ضعف و قوت کیفیت خدمات هتل از واحد فرانت آفیس هتل آغاز می‌گردد. از آنجایی که بیشترین ارتباط میان قبل، حین و بعد از اقامت با واحد فرانت آفیس می‌باشد؛ سرعت، سهولت و دقت انجام فرآیندهای این واحد بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

صندوق

اصفهان

سیستم تلفن

کیش

حساب های اعتباری

تهران

نرخ گذاری

مشهد

پذیرش

تبریز

گزارشات

شیراز

رزرواسیون

قم

داشبورد فروش

یزد