درجه بندی و ضوابط ستاره هتل

ستاره های هتل نشان دهنده کیفیت خدمات، امکانات و استانداردهای هر هتل است. برای اعطای ستاره به هتل ها، معیارهای مختلفی در نظر گرفته می شود، از جمله:
• تعداد و اندازه اتاق ها
• تجهیزات و مبلمان اتاق ها
• امکانات حمام و سرویس بهداشتی
• نظافت و بهداشت هتل
• امکانات تفریحی و ورزشی
• تنوع و کیفیت غذایی
• کارکنان و پرسنل هتل
• موقعیت جغرافیایی و دسترسی هتل

برنز

معادل 15% مبلغ نرم افزار

 • 10 users included
 • 2 GB of storage
 • Email support
 • Help center access

برنز

معادل 15% مبلغ نرم افزار

 • 10 users included
 • 2 GB of storage
 • Email support
 • Help center access

برنز

معادل 15% مبلغ نرم افزار

 • 10 users included
 • 2 GB of storage
 • Email support
 • Help center access

برنز

معادل 15% مبلغ نرم افزار

 • 10 users included
 • 2 GB of storage
 • Email support
 • Help center access

برنز

معادل 15% مبلغ نرم افزار

 • 10 users included
 • 2 GB of storage
 • Email support
 • Help center access
مدیر فرانت آفیس

هتل های یک ستاره

مدیر خدمات اقامتی

هتل های دو ستاره

مدیر مالی

هتل های سه ستاره

مدیر داخلی

هتل های چهار ستاره

مدیریت خدمات غذایی

هتل های پنج ستاره